Iloa yhdessä toimimisesta!

Yksityismetsätalouden toimihenkilöt YMTH ry

 

Tarkoitus ja toiminta
 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yksityismetsätalouden edistämisjärjestöissä tai näiden omistamissa osakeyhtiöissä tai vastaavissa yhteisöissä toimivien henkilöiden ammatillisena yhdyssiteenä, edustaa heitä, valvoa heidän oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia etujaan sekä edistää heidän toimialueensa ammatillista järjestäytymistä. Pääosin näitä ovat Suomen metsäkeskus, www.metsakeskus.fi ja Kehittämiskeskus Tapio, www.tapio.fi .

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa neuvottelu- ja sopimustoimintaa, tekee aloitteita ja antaa lausuntoja, järjestää koulutus-, tiedotus- ja virkistystoimintaa.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyyn. Keskusjärjestömme on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK.